Evelin Seppar

Composer

Vend veehädas / Brother in trouble

for mixed choir (SATB)
Duration ca 6′
Written for the competition of new choir pieces in the Võru language; winner of that competition (2012).

Premiere: March 18, 2012
Noored Eesti Hääled chamber choir; Maret Alango
Võru, Estonia

Score preview // Buy score


Mul ol’l ütsi väiko velle.                                              
Oli mul korra kolmi velle.                                           
Üte saadi karjamaale,                                                
tõise saadi marjamaale,                                            
kolmanda kalale.                                                         
Tulli veli karjamaalta,                                                 
tulli veli marjamaalta,                                                 
es tule velle kalalta.                                                   

Lätsi velle otsimaie.                                                    
Kõndse mina tüki teeda,                                           
tüki teeda, marga maada.                                         
Mis mul säälla vasta tulli?                                        
Tulli vasta saksa tõlda.                                              
Mina aga küsimaie:                                                  
“Kas sa näiet neiu velle?”                                        
“Es näe mina neiu velle.”                                         

Kõndsin jälle tüki teeda,
tüki teeda, marga maada.
Mis mul säälla vasta tulli?
Tulli agu alta ilma,
tulli päeva päälta ilma.
Mina päevalt nõuetelli:
“Kas sa näiet neiu velle?”
“Es näe mina neiu velle.”

Kõndsin jälle tüki teeda,
tüki teeda, marga maada.
Mis mul säälta vasta tulli?
Tulli ilus põhjatähte.
Mina tähelta küsitelli:
“Kas sa näiet neiu velle?”
Täht oli näinud neiu velle
veli jõkke uppunessa.

Melody and text is folklore from Rõuge parish.